06.09.2022
10:00–11:30

Phiên họp của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai

Vị trí của nga trong cấu trúc thế giới: kim cương kết tinh dưới áp lực

Bước vào một thế giới đa cực. Viễn Đông trong cấu trúc mới của quan hệ quốc tế


Những thay đổi mang tính kiến tạo trong cấu trúc quan hệ quốc tế đang tạo ra một thực tế mới. Trong thế giới đa cực đang hình thành, quyền bá chủ của một nhóm nhỏ các nước phương Tây là không thể tồn tại cả về kinh tế, địa chính trị hay văn hóa. Phần lớn các quốc gia đều xác định một cách độc lập các ưu tiên trong chính sách kinh tế đối ngoại và đối ngoại của mình. Trong thế giới này, tiềm lực, khả năng chính trị và kinh tế của Nga là một trong những trụ cột quan trọng nhất của một trật tự quốc tế công bằng hơn. Trật tự như vậy đang hiện ra trước mắt chúng ta. Cơ sở của trật tự đó là các trung tâm phát triển và hợp tác lớn của khu vực được kết nối với nhau, cùng nhau tạo nên hệ thống thế giới, nhưng mỗi trung tâm riêng biệt lại mang tính độc lập tương đối. Hợp tác quốc tế nhưng không cào bằng là nguyên tắc của cấu trúc quan hệ quốc tế trong tương lai. Những điểm giao nhau của các trung tâm sẽ đóng vai trò quan trọng nhất, và đây cũng chính là chức năng của vùng Viễn Đông Nga. Để làm được điều này, Viễn Đông cần có cơ sở hạ tầng thương mại quốc tế quy mô lớn, cần tăng cường kết nối giao thông và logistics với các khu vực khác của đất nước, tăng nguồn nhân lực sẵn có và tăng khả năng sản xuất trong hợp tác với các đối tác châu Á. Phần lớn các nước châu Á đang theo đuổi chính sách thân thiện hoặc trung lập đối với Nga. Triển vọng mở rộng hợp tác trên thực tế là hết sức to lớn, các nền kinh tế bổ sung lẫn nhau, và không giống như ở châu Âu, hợp tác không đi kèm với sự cạnh tranh địa chính trị. Dựa trên nền tảng đã có, trong thập kỷ tới, Viễn Đông không chỉ trở thành “cửa ngõ của Nga vào châu Á”, mà còn là trung tâm của sự hợp tác giữa các đối tác quốc tế quan trọng nhất, một cửa ngõ cho sự tham gia của Nga vào thế giới đa cực.


Moderator:
Andrei Bystritskiy — Сhairman of the Board of the Foundation for Development and Support of the Valdai Discussion Club

Panellists:
Wang Wen — Executive Dean, Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China (RDCY)
Anastasia Likhacheva — Dean of the Faculty of World Economy and World Politics, National Research University Higher School of Economics
Natalia Stapran — Director of Multilateral Economic Cooperation and Special Projects Department, Ministry of Economic Development of the Russian Federation
Yury Trutnev — Deputy Prime Minister of the Russian Federation and Presidential Plenipotentiary Envoy to the Far Eastern Federal District
B.K. Sharma — Director, United Service Institution of India (USI)