03.09.2021
10:00–11:30

conference hall 3

Diễn đàn kinh tế phương đông trẻ

Thu hút đông đảo thanh niên khởi nghiệp kinh doanh: thực tại và tiềm năng phát triển


Thanh niên khởi nghiệp không chỉ là một thuật ngữ thời thượng, mà nó còn là cơ sở nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Với sự hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, thanh niên cần phải có cơ hội tác động đến việc xây dựng những điều kiện cần thiết cho bản thân, góp phần nhanh chóng bắt tay vào khởi nghiệp và tiến hành kinh doanh. Liệu có thể thu hút đông đảo thanh niên khởi nghiệp hay không? Học sinh – doanh nhân: viễn tưởng hay thực tế? Các trường đại học có đóng vai trò là bệ phóng để phát triển các sáng kiến kinh doanh không? Ở Nga còn thiếu những công cụ nào để phát triển tinh thần khởi nghiệp của thanh niên? Liệu có thể tạo ra một cộng đồng doanh nhân trẻ thống nhất trong cả nước?


Moderators:
Sofya Makhatadze — Finalist in the All-Russian "Big Change" Сompetition
Mikhail Khomich — Co-founder of the Startup Academy Junior Programme, Moscow School of Management SKOLKOVO; Deputy Prime Minister, Udmurt Republic

Panellists:
Igor Drozdov — Chairman of the Board, Skolkovo Foundation
Petr Ivanov — Deputy Head, Federal Antimonopoly Service
Anton Kotyakov — Minister of Labour and Social Protection of the Russian Federation
Ksenia Razuvaeva — Head, Federal Agency for Youth Affairs (Rosmolodezh)

Front row participants:
Georgy Budnik
Aleksandr Vaino — Head of Youth Initiatives Center, Agency of Strategic Initiatives (ASI)
Sergey Vishchipanov — General Director, Facultetus
Mikhail Shestakov — Entrepreneur, Participant in the Semi-final of the All-Russian Student Competition "Your Move"
Andrey Shubin — Executive Director, All-Russian Non-Governmental Organization of Small and Medium-Sized Businesses OPORA RUSSIA
Artur Yusupov — Head, Chairman of the Board, Moi Bizness Association of Entrepreneurship Development Institutes