THÔNG TIN CHUNG

4–6/9/2019, Vladivostok, đảo Rusky, Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông

Mục đích của các triển lãm tại EEF-2019 là nhằm thu hút các nhà đầu tư vào Viễn Đông.

  • hình ảnh hóa nội dung chương trình Diễn đàn, giới thiệu về cơ hội đầu tư tại Viễn Đông;
  • đối thoại giữa các nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện các cơ quan chính quyền và truyền thông;
  • giúp các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước hình dung về công tác bảo đảm quá trình đầu tư;
  • khẳng định rõ sức hút đầu tư của khu vực, làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư theo ngành và địa phương;
  • hình thành cái nhìn tổng quan về Vùng Liên bang Viễn Đông và sức hút đầu tư, cũng như về các định chế phát triển của Vùng Liên bang Viễn Đông.

Tại không gian triển lãm của EEF-2019 sẽ giới thiệu các dự án đầu tư, các biện pháp được chính quyền Liên bang và địa phương áp dụng nhằm phát huy tiềm năng kinh tế xã hội, nhân khẩu và đầu tư của Vùng Liên bang Viễn Đông.

CÁC HÌNH THỨC TRIỂN LÃM TẠI EEF-2019

Triển lãm “Chương trình quốc gia phát triển vùng Viễn Đông” giới thiệu về các cơ chế gia nhập Vùng Liên bang Viễn Đông (các đặc khu phát triển ưu tiên, Cảng tự do), cơ hội đầu tư, hoạt động và nhiệm vụ của các định chế phát triển, cũng như các dự án đầu tư đang và có tiềm năng được triển khai.

Địa điểm tổ chức: nhà А, tầng 6

Triển lãm chuyên ngành “Chào mừng đến Viễn Đông” – các cơ quan hành chính Liên bang giới thiệu về cơ hội đầu tư, ưu đãi và các dự án lớn tại Vùng Liên bang Viễn Đông trong lĩnh vực hợp tác quốc tế.

Địa điểm tổ chức: nhà В, tầng 5

Khu vực làm việc của các đối tác EEF-2019 (trong đó có các đối tác thông tin) góp phần mở rộng không gian Diễn đàn, giới thiệu vị thế và thành tựu của các doanh nghiệp – đối tác của EEF. Đây đồng thời cũng là các khu vực đàm phán và trả lời phỏng vấn.

Địa điểm tổ chức:
nhà А, các tầng 3, 4, 5;
nhà В, tầng 6;
nhà С, các tầng 5,6.

Triển lãm ảnh của các cơ quan trưng bày tại Diễn đàn