Thông tin chung

11–13/9/2018, Tp. Vladivostok, đảo Russkyi, Đại học Tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông.

Mục đích của các triển lãm EEF-2018: thu hút các nhà đầu tư tới Viễn Đông.

  • giới thiệu bằng hình ảnh về những hoạt động trong chương trình Diễn đàn, cho thấy tiềm năng đầu tư tại Viễn Đông;
  • đối thoại của các nhà đầu tư, lãnh đạo các doanh nghiệp, đại diện các cơ quan chính quyền và truyền thông;
  • cung cấp cho các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước những hình dung về tiến độ hoạt động đảm bảo phát triển đầu tư;
  • cụ thể hóa bằng hình ảnh quan điểm về sức hút đầu tư của khu vực; làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư theo ngành và khu vực;
  • xây dựng hình ảnh toàn diện về vùng Viễn Đông, cũng như sức hút đầu tư nơi đây; xây dựng hình ảnh toàn diện về các định chế phát triển khu vực;
  • giới thiệu của các nước tham dự Diễn đàn.

Tại không gian trưng bày, triển lãm của EEF-2018 sẽ giới thiệu về các Đặc khu phát triển ưu tiên cụ thể, các dự án đầu tư, giải pháp của chính quyền liên bang và địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, nhân khẩu và tiềm năng đầu tư của vùng Viễn Đông.Các hình thức triển lãm tại EEF-2018.

Triển lãm Đặc khu phát triển ưu tiên và các định chế phát triển vùng

Viễn Đông – giới thiệu về các cơ chế gia nhập vào đặc khu phát triển ưu tiên, cảng tự do, tiềm năng đầu tư, hoạt động và nhiệm vụ của các định chế phát triển, các dự án đầu tư đang được triển khai, cũng như các dự án tiềm năng.

Địa điểm tổ chức: Nhà А, tầng 6, 593 m2.

Triển lãm “Chào mừng đến Viễn Đông!” — Các cơ quan quản lý Nhà nước giới thiệu về tiềm năng đầu tư, các ưu đãi và những dự án lớn của vùng Viễn Đông trong lĩnh vực hợp tác quốc tế.

Địa điểm tổ chức: Nhà В, tầng 5, 1000 m2.

Triển lãm của các nước tham dự Diễn đàn

Địa điểm tổ chức: Bãi xe trước nhà В, 1500 m2.

Các khu vực làm việc của đối tác (bao gồm cả đối tác truyền thông) — mở rộng không gian của Diễn đàn, giới thiệu về vị thế và thành tựu của các doanh nghiệp – đối tác của Diễn đàn. Đây đồng thời là khu vực đàm phán và phỏng vấn.

Địa điểm tổ chức: Nhà А, tầng 3, 4, 5 1550 m2,
Nhà В, tầng 6, 400 m2.

Triển lãm ảnh của các đơn vị trưng bày.
Địa điểm tổ chức: tại lối đi giữa các tòa nhà Đại học Tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông:

từ nhà А tầng 6 sang nhà В tầng 6;
từ nhà А tầng 6 sang nhà С tầng 6 (2 khu trưng bày);
từ nhà В tầng 5 sang nhà D tầng 5 (2 khu trưng bày);
cầu thang từ nhà В tầng 6 xuống nhà В tầng 5.