Eastern
economic
forum

The Far East – Development Horizons

2–5 September 2020


Vladivostok, Russia

VỀ DIỄN ĐÀN

“Nước Nga và vùng Viễn Đông luôn mở cửa, sẵn sàng củng cố các mối quan hệ làm ăn. Tất cả đều dễ dàng nhận thấy một mối quan hệ cùng có lợi. Ở đây tôi muốn nói đến không chỉ những lợi nhuận từ các báo cáo tài chính đơn thuần. Những dự án chung trong lĩnh vực công nghiệp và khoa học, giáo dục và văn hóa, hạ tầng và năng lượng giúp cho các nước, các dân tộc xích lại gần nhau, giúp mọi người hiểu rõ hơn về nhau, củng cố giá trị chung của chúng ta, đó là hòa bình, tình láng giềng hữu nghị và niềm tin trong thế kỷ XXI năng động nhưng cũng đầy khó khăn rằng chúng ta sẽ có thể cùng nhau nỗ lực, phát huy khả năng, kiến tạo tương lai”, – Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin khẳng định trong bài phát biểu của mình tại phiên họp toàn thể Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV.

CÁC GÓI THAM DỰ VÀ MỨC PHÍ

Các đại biểu tham dự EEF-2019 có thể lựa chọn một trong hai gói tham dự sau:

Gói “Premium”

  • tham dự tất cả các sự kiện thuộc chương trình làm việc của Diễn đàn (ngoài các sự kiện theo giấy mời đặc biệt)
  • tham dự phiên họp toàn thể
  • tham dự tất cả các sự kiện thuộc chương trình văn hóa và thể thao của Diễn đàn (ngoài các sự kiện theo giấy mời đặc biệt)
  • trọn bộ tài liệu dành cho đại biểu tham dự Diễn đàn – gói “Premium”

Gói “Standard”

  • tham dự tất cả các sự kiện thuộc chương trình làm việc của Diễn đàn (ngoài phiên họp toàn thể và các sự kiện theo giấy mời đặc biệt)
  • không tham gia phiên họp toàn thể (trong thời gian chuẩn bị và tiến hành phiên họp toàn thể, đại biểu tham dự gói “Standard” sẽ bị hạn chế tiếp cận khu vực phiên họp)
  • tham dự vào một số sự kiện thuộc chương trình văn hóa và thể thao của Diễn đàn
  • trọn bộ tài liệu dành cho đại biểu tham dự Diễn đàn – gói “Standard”

Gói “Premium”

EUR 3,926.00* (có VAT)*

USD 4,689.00* (có VAT)*Gói “Standard”

EUR 3,153.00* (có VAT)*

USD 3,753.00* (có VAT)*


* Mức phí tham dự cơ bản dành cho 01 đại biểu. Để thanh toán phí tham dự Diễn đàn, đại biểu cần ký hợp đồng hoặc lập hóa đơn – hợp đồng làm cơ sở khẳng định và bảo đảm tham gia. Ngày thanh toán được tính là ngày tiền vào tài khoản của Quỹ Roscongress.

HẠN MỨC (SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU THAM DỰ TỐI ĐA CỦA MỘT CÔNG TY)

Để đảm bảo mức độ đại diện cao, Diễn đàn kinh tế phương Đông 2019 áp dụng một số hạn chế đối với việc tham gia như sau:

3 gói “Premium” + 3 gói “Standard”

Nếu như đoàn đại biểu của công ty do lãnh đạo công ty dẫn đầu (chủ tịch / tổng giám đốc hoặc giám đốc điều hành, chủ tịch HĐQT), công ty có thể đăng ký 3 đại biểu gói “Premium” (lãnh đạo công ty + 2 đại biểu cấp phó, thành viên HĐQT, Ban Giám đốc hoặc lãnh đạo cấp dưới) và 3 đại biểu gói “Standard”.

2 gói “Premium” + 2 gói “Standard”

Nếu như đoàn đại biểu của công ty không do lãnh đạo công ty dẫn đầu, công ty có thể đăng ký 2 đại biểu gói “Premium” (lãnh đạo cấp phó, thành viên HĐQT / Ban Giám đốc hoặc lãnh đạo cấp dưới) và 2 đại biểu gói “Standard”.

Trong trường hợp số lượng đại biểu tham dự của một công ty vượt quá hạn mức quy định trên, mức phí tham dự sẽ tăng. Mức phí tham dự của mỗi đại biểu bổ sung sẽ cao hơn 20% mức phí tham dự cơ bản.

TRUYỀN THÔNG

Kính gửi đại diện các phương tiện truyền thông!

Ban Tổ chức Diễn đàn kinh tế phương Đông xin cảm ơn quý vị đã tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV. Chúng tôi cũng xin đặc biệt cảm ơn các đối tác truyền thông của Diễn đàn.

Kết quả EEF-2018.

Thông tin về các phiên họp của Diễn đàn, cũng như video các sự kiện thuộc chương trình làm việc có trong mục “Chương trình”.

https://forumvostok.ru/en/programme/

Để biết thêm thông tin, quý vị có thể liên hệ với Phòng công tác truyền thông: tel./fax: +7 (812) 406 7709, e-mail: media@forumvostok.ru.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

Nhà tổ chức Diễn đàn – Quỹ Roscongress

Trung tâm thông tin Diễn đàn kinh tế phương Đông

+7 (499) 7000 111

info@forumvostok.ru


Link các trang mạng xã hội